Zakład powstał w 1963 roku. Ponad 40 letnie
doświadczenie, stabilna pozycja na rynku oparta na długofalowej strategii rozwoju firmy mającej na celu dostosowanie naszych produktów do rosnących wymagań rynku oraz wdrażanie procesów zarządzania jakością, pozwala nam na kompleksową
i profesjonalną obsługę naszych klientów.

Oferujemy Państwu w każdym zakresie gabarytowym modele drewniane oraz modele żywiczne wytwarzane technologią żywic lanych oraz laminatów montowanych na płytach podmodelowych.

Závod vznikl v roce 1963. Více než 40 let zkušeností, stabilní pozice na trhu založená na dlouhodobé strategií rozvoje firmy, která má za cíl přizpůsobení našich výrobků rostoucím požadavkům trhu, jakož i zavádění procesů řízení jakosti, nám umožňuje poskytovat našim klientům komplexní a profesionální služby.
Nabízíme Vám dřevené modely všech velikostí, litépryskyřičné modely vyráběné technologií modelů litých z pryskyřic a laminátů montovaných na modelových deskách.

Unser Betrieb wurde 1963 gegründet. Unsere über 40-jährige Erfahrung, stabile Marktposition, die sich auf eine langfristige Entwicklungsstrategie der Firma stützt, derer Ziel die Anpassung unserer Produkte an wachsende Anforderungen des Marktes und Einführung der Qualitätsmanagementprozesse ist, ermöglicht eine komplexe und professionelle Bedienung unserer Kunden.
Wir bieten Ihnen Modelle in jeder Größenordnung. Unsere Produktpalette umfaßt Holzmodelle, Gießharzmodelle, auf Grundplatten 0montierte Laminate und Styropormodelle.

Our company was established in 1963. Over 40 years of experience, robust market position based on a long-term company development strategy aiming at customizing our products to the everchallenging market requirements, as well as implementation of quality management systems is a guarantee of comprehensive and professional customer service.
We offer board-mounted wooden, poured resin/laminate patterns of all size and polystyrene patterns.


ul. Leśna 2
Schodnia
46-040 Ozimek

+48 604 592 002
modelarstwo@joszko.com.pl